[insert page='_header' display='content']

מצבות בית קברות חיפה שדה יהושע

בונה מצבות בית קברות חיפה שדה יהושע

בית קברות חיפה שדה יהושע נמצא ברחוב מגורשי ספרד, חיפה.

מספר הטלפון של מפקח בית העלמין:  מר שלמה שכטר 053-3103907 

בונה מצבות בית קברות חיפה שדה יהושע

סע אל בית קברות חיפה שדה יהושע עם Wazeבונה מצבות בבית קברות חיפה שדה יהושע

בחר את המצבה שמתאימה מבין סוגי המצבות:

[insert page='_gravestones' display='content'][insert page='_footer' display='content']