[insert page='_header' display='content']

מצבות בית עלמין חיפה הישן

בונה מצבות בית עלמין הישן בחיפה

בית עלמין הישן נמצא בחוף הכרמל

מספר הטלפון של ההנהלה הוא 04-8621578

 

בית קברות חיפה הישן

סע אל בית עלמין חיפה הישן בחוף הכרמל עם Waze



בונה מצבות בבית עלמין חיפה הישן

בחר את המצבה שמתאימה מבין סוגי המצבות:

[insert page='_gravestones' display='content'][insert page='_footer' display='content']