[insert page='_header' display='content']

מצבות בית עלמין קרית שאול

בונה מצבות בית עלמין קרית שאול

בית עלמין קרית שאול ונמצא קרוב לצומת הכפר הירוק.

מספר הטלפון של הנהלת בית עלמין קרית שאול: 03-7953655.

בית העלמין קריית שאול הוא בית קברות בצפון תל אביב. בית העלמין שוכן בסמוך לשכונת קריית שאול שעל שמה הוא קרוי, מערבית לדרך משה סנה ודרומית לכפר הירוק. גבולותיו הצפוני והמערבי הם גבול תחום השיפוט של תל אביב עם רמת השרון. שטחו של בית העלמין 320 דונם, ונטמנו בו כ-86,000 נפטרים. בצדו המזרחי של בית העלמין נמצא בית עלמין צבאי גדול ובית עלמין שומרוני קטן.

ב-1999 נוספו בבית עלמין קרית שאול חלקות של קבורה רוויה בצידו הצפון-מערבי של האתר. במקום הוקם מבנה בן שלוש קומות שצורתו כשל פירמידה מדורגת, ובין קומותיה מקשרים כבש משופע וגרם מדרגות. קומות המבנה מחולקות לאולמות קבורה מוצלים, ופירים שבהם צמחייה מחדירים אליהן אור שמש. הקבורה מתבצעת ב"כוכים" כדוגמת "קברות הסנהדרין", וניתן לרכוש במקום "אחוזות משפחתיות".

בית עלמין קרית שאול

סע אל בית עלמין קרית שאול עם Waze


בונה מצבות בבית עלמין קרית שאול

בחר את המצבה שמתאימה מבין סוגי המצבות:

[insert page='_gravestones' display='content'][insert page='_footer' display='content']