[insert page='_header' display='content']

מצבות בית עלמין נווה הדר

בונה מצבות בית עלמין נווה הדר

בית עלמין נווה הדר (החדש) נמצא בשכונת נווה-הדר

מספר הטלפון של ההנהלה של בית עלמין נווה הדר 09-741-8142

בימים אלה החל לפעול החלק האזרחי של בית העלמין נווה הדר, בו תינתן עדיפות לתושבי המקום.

בית עלמין נווה הדר הוד השרון
בית עלמין נווה הדר הוד השרון. צילום: דוברות הוד השרון

סע אל בית עלמין נווה הדר עם Wazeבונה מצבות בבית עלמין נווה הדר

בחר את המצבה שמתאימה מבין סוגי המצבות:

[insert page='_gravestones' display='content'][insert page='_footer' display='content']