[insert page='_header' display='content']

מצבות בבית עלמין חולון – בת ים

בונה מצבות בבית עלמין חולון-בת ים

בית עלמין חולון נקרא "בית קברות דרום" ונמצא סמוך למחלף הקוממיות בגבול חולון – בת ים וראשון לציון.

מספר הטלפון של ההנהלה הוא 03-7953640

בית עלמין עצום זה זה הוקם בשנת 1964 והוא סגור כעת, אך ניתן לרכוש אצלם חלקת קבר לקבורה באדמה.

בית עלמין חולון פועל גם כבית עלמין צבאי.

בית עלמין חולון

סע אל בית עלמין חולון בת ים (שער ראשי) עם Wazeבונה מצבות בבית עלמין חולון בת ים

בחר את המצבה שמתאימה מבין סוגי המצבות:

[insert page='_gravestones' display='content'][insert page='_footer' display='content']